Napravljene prve poklon prezentacije u okviru zajednice Kreativna Srbija

Naš program Kreativna Srbija pokrenut je 2011. godine i do sada je imao više zapaženih projekata u javnosti. Od januara ove godine pokrenuli smo program izrade besplatnih internet prezentacija. Internet stranice, koje poklanjamo kreativnim pojedincima i mikro poslovnim inicijativama, nastaju kao poddomen našeg glavnog domena KreativnaSrbija.rs. U januaru i februaru napravili smo prezentacije Milka Adžić Blog i Fijakeri Kukoljac.