Virtuelni institut učestvovao na naučnoj konferenciji Evropa i Azija – perspektive ekonomske integracije

Virtuelni institut za kreativnu, kolaborativnu i ekonomiju znanja učestvovao je 27. novembra 2017. u radu naučne konferencije Evropa i Azija – perspektive ekonomske integracije. Konferencija je održana na Beogradskoj bankarskoj akademiji 27-28.11.2017. godine. Ova visokoškolska ustanova organizovala je konferenciju u saradnji sa Školom za ekonomiju i menadžment iz Sankt Peterburga, Univerziteta Nica Sofia Antipolis i CEMAFI International.

Ispred Virtuelnog instituta učestovao je Aleksandar Đerić, viši istraživač i predsedavajući Virtuelnog instituta koji je izložio glavne rezultate istraživanja koje je radio u saradnji sa dr Ivanom Simeunović i masterom Nemanjom Nedovićem. Tema istraživanja je Stanje i perspektive razmene kreativnih dobara i usluga između Azije i Evrope i pozicija Srbije. Na osnovu ovog istraživanja, autori će napisati stručni rad koji će biti objavljen u domaćem i međunarodnom časopisu.

Objavljeno 5. decembra 2017.