Kreativni sektor u zapadnoj Srbiji: daleko od konkurentnosti

Više od petine kreativnog sektora u zapadnoj Srbiji se ne bavi prodajom, dve petine ne može da živi samo od te delatnosti jer prihoduju svega oko 5.000 evra godišnje, a tek sedam odsto ostvaruje godišnji prihod od oko 100.000 evra. Najbrojnija su mikro preduzeća orijentisana isključivo na lokalno tržište, a svega 18 odsto izvozi svoje […]

Read More »

Završena selekcija poslovnih inicijativa za podsticajna sredstva

Nakon zatvorenog Javnog poziva za dodelu podsticajnih grantova za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i BiH (poziv je bio otvoren od 4. oktobra do 4. novembra 2012) selekciona komisija evaluirala je aplikacije i bodovala one koje su ispunile opšte uslove javnog poziva.  Za dalji proces selekcije izabrani su sledeći projekti/poslovne inicijative (projekat, organizacija, grad): […]

Read More »

Zaključci i preporuke sa savetovanja Nova paradigma kulture i uloga civilnog i neprofitnog sektora u kulturi

Regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi, održano je u Drvengradu na Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine. Savetovanje je realizovano u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, a u okviru projekta Dositheus – profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama […]

Read More »