Mad Marx

Mad Marx je pokrenut 2006. godine kao autonomni pilot program. Od 2013. godine je registrovani i zaštićen žig, a kao fondacija registrovan je 2016, na desetogodišnjicu postojanja.

Naša osnovna filozofija

Verujemo da je osim tradicionalnih proizvodnih faktora (zemlje, rada i kapitala), kreativnost četvrti i najvažniji resurs za razvoj savremene ekonomije u postkapitalističkom društvu. Naziv Mad Marx, kao spoj imena filmskog popartovskog junaka, Pobesnelog Maksa, i teoretičara kapitala, Karla Marksa, aludira na položaj tranzicionog kreativca i preduzetnika, koji veruje u društvo socijalne pravde, a prinuđen je da se bori za oskudne društvene resurse u ambijentu koji su kreirali surovi drumski razbojnici u Srbiji na početku 21. veka. Njegov neiscrpni resurs je kreativnost, koju stavlja u službu razvoja ljudskog kapitala, kreiranja neprofitnog dohotka i razvoja zajednice ljudi koji dele slična uverenja.

Najvažniji kapital za našeg junaka jeste ljudski kapital.