Pretpostavimo da Zaštitnik građana ne razume oblast autorskog prava

Zaštitnik građana Saša Janković, podneo je predlog (br. 215 – 133/11 od 28. decembra 2011) Narodnoj skupštini Republike Srbije (sličnu inicijativu uputio je i Vladi Srbije da se odloži primena podzakonskih akata) da se novim zakonom izmeni Zakon o autorskom i srodnim pravima time što će se ukinuti član 39 tog Zakona koji propisuje naknade udruženjima […]

Read More »

Agenda 21 za kulturu i perspektive urbanog razvoja Srbije

Stalna konferencija gradova i opština – SKGO i Centar za istraživanje kreativne ekonomije, u koordinaciji sa Radnom grupom za kreativne industrije Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije pozivaju vas na predavanje Jordi Pascuala, predsednika Komiteta za kulturu Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava, koordinatora procesa Agende 21 za kulturu i savetnika za kulturu Gradskog veća Barselone: AGENDA 21 ZA KULTURU  I […]

Read More »

Pokrenut Centar za istraživanje kreativne ekonomije

Centar za istraživanje kreativne ekonomije – jedini istraživački i razvojni centar u regionu pokrenut je 10. februara 2011. godine i objavljuje početak svog rada otvaranjem internet prezentacije dana 10. aprila 2011. Centar za istraživanje kreativne ekonomije kao program će biti on-line resurs centar, biblioteka, istraživačka platforma i direktorijum kreativnog sektora u regionu Zapadni Balkan. Centar će uspostaviti […]

Read More »