Reference

Mad Marx program do sada je imao 114 realizovanih projekata, 19 objavljenih radova, 1771 ljudi obučeno kroz poslovne kurseve i treninge, a ukupno je podržano 58 poslovnih inicijativa.