063 857 77 10 Milutina Bojića 6, 31104 Užice, Republika Srbija

Reference

Mad Marx program do sada je imao 114 realizovanih projekata, 19 objavljenih radova, 1771 ljudi obučeno kroz poslovne kurseve i treninge, a ukupno je podržano 58 poslovnih inicijativa.