Debata: Autorsko pravo u digitalno doba

Debata pod nazivom „Autorsko pravo u digitalno doba“, održana 12. decembra 2012. godine u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, okupila je predstavnike državnih institucija, udruženja za zaštitu autorskih prava, predstavnika savremenog copyright-a i jednog člana opozicionog pokreta. Dok se sa jedne strane raspravljalo o uticaju digitalnih tehnologija na zaštitu autorskih prava, poseban deo debate […]

Read More »

Izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima: autorske naknade umanjene

Na sednici od 2. februara Vlada Srbije usvojila je predlog o izmeni Zakona o autorskom i srodnim pravima u delu koji se odnosi na autorske naknade i uputila je Narodnoj skupštini na usvajanje. Po vladinom predlogu zanatlije ali i uvoznici i proizvođači računara i multifunkcionalnih uređaja ubuduće neće plaćati naknadu muzičkim autorima, interpretatorima i proizvođačima […]

Read More »

Pretpostavimo da Zaštitnik građana ne razume oblast autorskog prava

Zaštitnik građana Saša Janković, podneo je predlog (br. 215 – 133/11 od 28. decembra 2011) Narodnoj skupštini Republike Srbije (sličnu inicijativu uputio je i Vladi Srbije da se odloži primena podzakonskih akata) da se novim zakonom izmeni Zakon o autorskom i srodnim pravima time što će se ukinuti član 39 tog Zakona koji propisuje naknade udruženjima […]

Read More »