Autori i kreativne industrije u digitalno doba

Opšte mesto u ozbiljnim raspravama o autorskom pravu jeste konstatacija da najveći beneficijar autorskopravne zaštite nisu autori, već su to tzv. kreativne industrije koje sačinjavaju privredni korisnici autorskih dela, koji su putem ugovora ili ex lege postali nosioci imovinskih autorskih prava. To nije pojava novijeg datuma; ona je sistemski ugrađena u mehanizam autorskopravne zaštite. U […]

Read More »

Debata: Autorsko pravo u digitalno doba

Debata pod nazivom „Autorsko pravo u digitalno doba“, održana 12. decembra 2012. godine u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, okupila je predstavnike državnih institucija, udruženja za zaštitu autorskih prava, predstavnika savremenog copyright-a i jednog člana opozicionog pokreta. Dok se sa jedne strane raspravljalo o uticaju digitalnih tehnologija na zaštitu autorskih prava, poseban deo debate […]

Read More »

Izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima: autorske naknade umanjene

Na sednici od 2. februara Vlada Srbije usvojila je predlog o izmeni Zakona o autorskom i srodnim pravima u delu koji se odnosi na autorske naknade i uputila je Narodnoj skupštini na usvajanje. Po vladinom predlogu zanatlije ali i uvoznici i proizvođači računara i multifunkcionalnih uređaja ubuduće neće plaćati naknadu muzičkim autorima, interpretatorima i proizvođačima […]

Read More »