Zaključci i preporuke sa savetovanja Nova paradigma kulture i uloga civilnog i neprofitnog sektora u kulturi

Regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi, održano je u Drvengradu na Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine. Savetovanje je realizovano u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, a u okviru projekta Dositheus – profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama […]

Read More »

Javni poziv za dodelu grantova za razvoj kreativnog preduzetništva: Srbija i Bosne i Hercegovine

U okviru E761 programa i DOSITHEUS projekta profesionalnog razvoja za preduzetništvo u kulturi Centar za istraživanje kreativne ekonomije objavljuje: Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i Bosne i Hercegovine Novoustanovljeni fond je pokrenuo Centar za istraživanje kreativne ekonomije u saradnji sa Međunarodnim fondom za kulturnu raznolikost UNESCO i Švajcarskim programom za kulturu […]

Read More »

U Drvengradu savetovanje o civilnom i neprofitnom sektoru u kulturi

Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi – regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine biće održano u Drvengradu u Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine, od 10 do 17h, a u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije.  Namera nam je da okupimo zainteresovane strane koji će argumentovano i […]

Read More »

Prvi analitički izveštaj o kreativnim industrijama Bosne i Hercegovine

Centar za istraživanje kreativne ekonomije, nakon istraživanja sprovedenog od juna do novembra 2011.godine objavio je istraživanje i analitički izveštaj pod naslovom Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja. Rukovodilac istraživanja i glavni istraživač bila je mr Hristina Mikić, prikupljanje i primarnu obradu i pregled podataka izvršila je Katarina Milenković. Direktor projekta bio […]

Read More »

Prvi sertifikovani preduzetnici u kulturnim/kreativnim industrijama

Prvi sertifikati za kulturno preduzetništvo u Srbiji dodeljeni su polaznicima obuke DOSITHEUS programa održane od 05. do 08. jula na Mokroj gori. Tokom četvorodnevne intenzivne obuke, prva generacija DOSITHEUSovaca upoznala se sa osnovnim pojmovima preduzetništva u kulturi i iskoristila je priliku da kroz praktični rad razvije nove ili unapredi već postojeće preduzetničke inicijative u okviru kulturnih / kreativnih […]

Read More »