Debata: za kulturu manje od 1% BDP

Učesnici debate „Kako preko 0.62% – Kultura, strategija i preduzetništvo“, koja je održana 4. decembra 2012. u organizaciji Programa Mad Marx, izneli su različita viđenja preduzetništva u kulturi, osvrnuvši se i na primere partnerstva privatnog, javnog i civilnog sektora. Preduzetnik i bloger Saša Radulović, smatra da je neophodno afirmisati preduzetnički pristup problemima u kulturi koji podrazumeva […]

Read More »