Autori i kreativne industrije u digitalno doba

Opšte mesto u ozbiljnim raspravama o autorskom pravu jeste konstatacija da najveći beneficijar autorskopravne zaštite nisu autori, već su to tzv. kreativne industrije koje sačinjavaju privredni korisnici autorskih dela, koji su putem ugovora ili ex lege postali nosioci imovinskih autorskih prava. To nije pojava novijeg datuma; ona je sistemski ugrađena u mehanizam autorskopravne zaštite. U […]

Read More »

Debata: Autorsko pravo u digitalno doba

Debata pod nazivom „Autorsko pravo u digitalno doba“, održana 12. decembra 2012. godine u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, okupila je predstavnike državnih institucija, udruženja za zaštitu autorskih prava, predstavnika savremenog copyright-a i jednog člana opozicionog pokreta. Dok se sa jedne strane raspravljalo o uticaju digitalnih tehnologija na zaštitu autorskih prava, poseban deo debate […]

Read More »

SET: Predavanja o digitalnim medijima i produkciji

Dr Fahrudin Nuno Salihbegović, predavač Greenwich univerziteta u Londonu (Institute of the Converging Arts and Sciences), održaće 9. i 12. aprila (od 17,30 do 19,00h) predavanja u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu o korišćenju interaktivnog softvera i digitalnih medija u umetničkoj produkciji i kreativnim industrijama. Salihbegović će govoriti o istorijatu i tehnologiji novih digitalnih medija […]

Read More »