SET: Predavanja o digitalnim medijima i produkciji

Dr Fahrudin Nuno Salihbegović, predavač Greenwich univerziteta u Londonu (Institute of the Converging Arts and Sciences), održaće 9. i 12. aprila (od 17,30 do 19,00h) predavanja u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu o korišćenju interaktivnog softvera i digitalnih medija u umetničkoj produkciji i kreativnim industrijama. Salihbegović će govoriti o istorijatu i tehnologiji novih digitalnih medija […]

Read More »