Završena selekcija poslovnih inicijativa za podsticajna sredstva

Nakon zatvorenog Javnog poziva za dodelu podsticajnih grantova za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i BiH (poziv je bio otvoren od 4. oktobra do 4. novembra 2012) selekciona komisija evaluirala je aplikacije i bodovala one koje su ispunile opšte uslove javnog poziva.  Za dalji proces selekcije izabrani su sledeći projekti/poslovne inicijative (projekat, organizacija, grad): […]

Read More »

Javni poziv za dodelu grantova za razvoj kreativnog preduzetništva: Srbija i Bosne i Hercegovine

U okviru E761 programa i DOSITHEUS projekta profesionalnog razvoja za preduzetništvo u kulturi Centar za istraživanje kreativne ekonomije objavljuje: Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i Bosne i Hercegovine Novoustanovljeni fond je pokrenuo Centar za istraživanje kreativne ekonomije u saradnji sa Međunarodnim fondom za kulturnu raznolikost UNESCO i Švajcarskim programom za kulturu […]

Read More »

Završena druga obuka za preduzetništvo u kulturnim industrijama

Dositheus obuku za preduzetništvo u kulturnim industrijama uspešno je savladalo još 33 polaznika iz Srbije, BiH i Kosova tokom drugog treninga koji je održan na Mokroj Gori, u Drvengradu, od 23. do 26. septembra ove godine.  Nakon prvih u julu, broj sertifikovanih kulturnih preduzetnika u Srbiji ovim je porastao na 60. Uključujući i polaznike pilot faze testiranja programa […]

Read More »

Prvi sertifikovani preduzetnici u kulturnim/kreativnim industrijama

Prvi sertifikati za kulturno preduzetništvo u Srbiji dodeljeni su polaznicima obuke DOSITHEUS programa održane od 05. do 08. jula na Mokroj gori. Tokom četvorodnevne intenzivne obuke, prva generacija DOSITHEUSovaca upoznala se sa osnovnim pojmovima preduzetništva u kulturi i iskoristila je priliku da kroz praktični rad razvije nove ili unapredi već postojeće preduzetničke inicijative u okviru kulturnih / kreativnih […]

Read More »

Dositheus: prva generacija programa obuke kreativnih preduzetnika

U okviru projekta Dositheus: profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama, na Mokroj Gori u ambijentalnoj celini Drvengrad, od 5. do 8. jula biće održan prvi u nizu seminara za tridesetak polaznika iz Srbije. Prema programu, ovaj seminar sadrži deset modula: I Šta je preduzetništvo u kulturi i šta je umetnički/kulturni proizvod – kako početi; […]

Read More »