Kultura ruralnih zajednica: obrazovanje, nove forme udruživanja i položaj žene

U razgovoru o proizvodnji, kulturnim navikama i kulturnoj potrošnji u ruralnim odnosno seoskim sredinama ima razloga upitati se kakva su demografska i socijalna obeležja građana koji žive u tim naseljima i da li se oni i koliko razlikuju od građana koji žive u gradovima. Takođe kakvi su uslovi života i naročito uslovi obrazovanja građana u […]

Read More »

Kultura ruralnih zajednica u Srbiji

Program Mad Marx u prostoru Evropskog centra za kulturu i debatu „Grad“ održao je 31. januara 2013. godine debatu pod nazivom „Kultura ruralnih zajednica – Između poljoprivredne proizvodnje i kulturne potrošnje“. Učesnici debate su diskutovali o zapostavljenosti seoskih zajednica i ruralne kulture u Srbiji, ujedno ukazujući na nužnost očuvanja i razvoja kulture sela kao i na neiskorišćenost potencijala […]

Read More »