Kreativni sektor u zapadnoj Srbiji V: potrebe za razvojem

S obzirom da kreativni sektor zapadne Srbije (istraživanje sprovedeno na uzorku kreativnog sektora u gradovima Šabac, Valjevo, Loznica, Užice i opštinama Prijepolje i Požega) ima relativno dobre tehničke i kapacitete (prostor za rad, IT opremljenost i veštine i sl) upitnikom smo proverili profesionalno usavršavanje u nekim od oblasti koje smo smatrali važnim za delatnike u […]

Read More »

Kreativni sektor u zapadnoj Srbiji IV: mogućnosti i ograničenja razvoja

Kreativni sektor u zapadnoj Srbiji (četiri najveća grada – Loznica, Šabac, Valjevo i Užice,  kao i dve opštine manje veličine – Prijepolje i Požega, su bili obuhvaćeni istraživanjem kapaciteta, stavova i potreba; istraživanje je sproveo Centar za istraživanje kreativne ekonomije, odnosno Academica od 1. avgusta do 15. septembra) je specifičan kao privredna oblast u kojoj […]

Read More »

Požega: tekstilna industrija i niži troškovi poslovanja

Prema listi razvijenosti regiona i lokalnih samouprava za 2013. godinu, Požega se nalazi u grupi od 35 lokalnih samouprava čiji je bruto domaći proizvod od 80 do 100 odsto republičkog proseka. Ova opština ima oko 30.000 stanovnika (popis 2011). Požega je 2007. godine usvojila Program razvoja opštine za period 2007-2025. u kome su definisane osnovne smernice budućeg […]

Read More »

Prijepolje: kulturna raznolikost kao polaz za razvoj kulturnih industrija

Opština Prijepolje je u socijalističkoj Jugoslaviji bila industrijski i trgovački razvijena a poslednjih desetak godina se suočava sa problemima i prevashodno nastoji da eliminiše status najnerazvijenijeg područja u Srbiji. Iako je turizam privredna grana koja je i dalje u povoju na teritoriji opštine, Prijepolje poseduje izuzetan kulturno-istorijski potencijal koji bi trebalo da bude u funkciji […]

Read More »

Užice: slabosti i snage privrede

Užice je jedan od retkih gradova u Srbiji koji u spoljnotrgovinskom poslovanju ostvaruje suficit a i nivo obrazovanja mladih prevazilazi republički prosek. Prema listi razvijenosti regiona i lokalnih samouprava u 2013. godini, Užice se kao i Šabac nalazi među 23 lokalne samouprave čiji je bruto društveni proizvod iznad republičkog proseka. Dodatno, ova dva grada dele istu […]

Read More »

Valjevo: potencijal za razvoj ICT sektora

Grad Valjevo je poslednjih godina definisao svoj razvoj kroz dva strateška dokumenta  – Strategiju održivog razvoja grada 2010-2020. i Lokalni plan razvoja kulture 2012-2016, kojima su sistemski definisani „strateški ciljevi, aktivnosti i projekti ka otvaranju novih razvojnih perspektiva“ među kojima prepoznajemo i smernice koje se mogu primeniti na oblast kreativnih industrija. Na teritoriji Valjeva živi oko […]

Read More »

Loznica: povoljne prilike za razvoj privrede

Na listi razvijenosti regiona i lokalnih samouprava za 2013. godinu Loznica je svrstana u kategoriju srednje razvijenih, jer ostvaruje bruto domaći proizvod u vrednosti od 80 do 100 odsto republičkog proseka. Dodatno, Loznica je, pored Kragujevca, 2013. godine drugi put zaredom dobila sertifikat NALED (Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj) o povoljnom poslovnom okruženju. Ne […]

Read More »