Zaključci i preporuke sa savetovanja Nova paradigma kulture i uloga civilnog i neprofitnog sektora u kulturi

Regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi, održano je u Drvengradu na Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine. Savetovanje je realizovano u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, a u okviru projekta Dositheus – profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama […]

Read More »