Šabac: grad sa kreativnim potencijalom

Šabac se nalazi među 23 lokalne samouprave čiji je bruto društveni proizvod iznad republičkog proseka. Šabac želi da do 2020. godine postane regionalni centar Zapadne Srbije. Iako kreativne industrije ne predstavljaju strateški prioritet ni jedne do sada usvojene Strategije održivog razvoja ovog grada, definisane smernice za budući ekonomski i društveni razvoj Šapca imaju za cilj […]

Read More »