Valjevo: potencijal za razvoj ICT sektora

Grad Valjevo je poslednjih godina definisao svoj razvoj kroz dva strateška dokumenta  – Strategiju održivog razvoja grada 2010-2020. i Lokalni plan razvoja kulture 2012-2016, kojima su sistemski definisani „strateški ciljevi, aktivnosti i projekti ka otvaranju novih razvojnih perspektiva“ među kojima prepoznajemo i smernice koje se mogu primeniti na oblast kreativnih industrija. Na teritoriji Valjeva živi oko […]

Read More »