Dodeljeno 10.000 eura iz regionalnog pilot podsticajnog fonda za kulturne/kreativne industrije

Program MadMarx, Centar za istraživanje kreativne ekonomije dodelio je u okviru pilot fonda za kulturne/kreativne industrije prvih 10.000 eura. Selekciona komisija u sastavu Aida Čengić, nezavisna konsultantkinja za kulturnu politiku i menadžerka u kulturi iz Sarajeva, Hana Stojić, koordinatorka regionalnog ureda Traduki iz Sarajeva i Marko Radenković, generalni menadžer Dizajn inkubatora Nova iskra iz Beograda, na osnovu razvijenih poslovnih planova […]

Read More »