Usluge

Istraživanje i razvoj

Istražujemo nove modele i fenomene u kreativnoj, kolaborativnoj i ekonomiji znanja i inovacija i širimo saznanja o tome. Proučavamo savremeni projektni i strategijski menadžment.

Obuka

Obučavamo za preduzetništvo, kreativno mišljenje, rad u kreativnoj ekonomiji, naročito u mikrobiznisu, porodičnim kompanijama. Podstičemo razvoj neprofitnih inicijativa. Promene kreću od ličnog razvoja.

Upravljanje projektima

Upravljamo projektima od ideje do realizacije. Projekti postaju uspešni poslovni modeli i modeli rada, i sredstvo promene. Osim osmišljavanja projekata, njihovog iniciranja, planiranja i implementacije, pružamo obuku za uspešno započinjanje i vođenje projekata.

Kreativna rešenja

Kreiramo rešenja u marketingu i organizaciji.

Našu ekspertizu čini:

Strategijska analiza
Kvalitativna analiza
Marketing analiza
Analitičko mišljenje
Upravljanje projektima
Obuka za lični i profesionalni razvoj